Informatii utile
Colaboratori
Producator ulei vegetal pur
Carmita Classic
Avocat definitiv
Gherman Amalia - Maria
Traduceri autorizate
Dogeanu Adriana
Mediere

 

     Mediere este o modalitate de soluÅ£ionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terÅ£e persoane specializate în calitate de mediator, în condiÅ£ii de neutralitate, imparÅ£ialitate, confidenÅ£ialitate ÅŸi având liberul consimţământ al părÅ£ilor.

 
     Activitatea de mediere a fost reglementată prin Legea nr. 192/16.05.2006 privind medierea Å£i organizarea profesiei de mediator.


     ÅžedinÅ£a de informare cu privire la avantajele medierii este obligatorie, conform art. 601 din Legea nr 192/2006, în următoarele litigii:


     a) în domeniul protecÅ£iei consumatorilor, când consumatorul invocă existenÅ£a unui prejudiciu ca urmare a achiziÅ£ionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanÅ£iilor acordate, a existenÅ£ei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori ÅŸi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaÅ£ia naÅ£ională sau a Uniunii Europene în domeniul protecÅ£iei consumatorilor;

 

     b) în materia dreptului familiei, în situaÅ£iile prevăzute la art. 64;

 

     c) în domeniul litigiilor privind posesia, grăniÅ£uirea, strămutarea de hotare, precum ÅŸi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;

 

     d) în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;

 

     e) în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea ÅŸi încetarea contractelor individuale de muncă;

 

     f) în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepÅ£ia litigiilor în care s-a pronunÅ£at o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acÅ£iunilor referitoare la Registrul ComerÅ£ului ÅŸi a cazurilor în care părÅ£ile aleg să recurgă la procedurile prevăzute la art. 999 - 1018 din Codul de procedură civilă;

 

     g) în cazul infracÅ£iunilor pentru care acÅ£iunea penală se pune în miÅŸcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate ÅŸi împăcarea părÅ£ilor înlătură răspunderea penală, după formularea plângerii, dacă făptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, cu condiÅ£ia ca victima să îÅŸi exprime consimţământul de a participa la ÅŸedinÅ£a de informare împreună cu făptuitorul.

 

 

Tel:  (+4)0744 770540
         (+4)0358 112067
Fax: (+4)0358 112067
E-mail: vasileluhajr@yahoo.com

BIROUL NOTARIAL INDIVIDUAL LUHA VASILE
Str. Trandafirilor, nr.17, ap.1, Alba Iulia