Informatii utile

LUHA VASILE

BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL

&

BIROU DE MEDIATOR

 

Program: luni - vineri 8.00-16.00


 

Legea nr. 36/1995, republicată în Monitorul Oficial nr. 72 din 4 februarie 2013
 
Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

 

Colaboratori
Producator ulei vegetal pur
Carmita Classic
Traduceri autorizate
Dogeanu Adriana
Despre noi

 

     Biroul notarial Luha Vasile vă oferă o gamă întreagă de servicii prevăzute de lege, de înaltă calitate datorită profesionalismului, a promptitudinii şi a confidenţialităţii care ne recomandă.

 

     Scopul nostru este de a vă acorda consultanţă juridică precum şi întreaga disponibilitate în rezolvarea problemelor juridice pe care le întimpinaţi. Notarul are obligativitatea să verifice legalitatea şi corectitudinea actului încheiat prin voinţa părţilor, scutindu-vă de consecinţele încheierii unui act cu încălcarea legii şi care nu-ţi poate produce efectele dorite de părţi.

 
     Actul autentificat de notarul public lichidă are putere de titlu executoriu la data exigibilităţii acesteia. În lipsa actului original, titlul executoriu îl poate constitui duplicatul sau copia legalizată de pe exemplarul din arhiva notarului public. Investirea acestui titlu executoriu cu formula executorie în conformitate cu prevederile codului de procedură civilă asigură satisfacerea rapidă a creanţei creditorului scutindu-l de un posibil proces lung şi costisitor.

 

     „Activitatea notarială asigură persoanelor fizice şi juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum şi exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor, în conformitate cu legea. Notarul public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public şi are statutul unei funcţii autonome. Actul îndeplinit de notarul public, purtând sigiliul şi semnătura acestuia, este de autoritate publică şi are forţa probantă prevăzută de lege. Activitatea notarială se înfăptuieşte în mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială."

(extras din Legea nr.36/1995)

 

     Biroul Individual Notarial Luha Vasile şi Biroul de Mediator Luha Vasile îşi desfăşoară activitate în Alba Iulia, str. Trandafirilor, nr. 17, ap.1, judetul Alba (vis-à-vis de Biblioteca Judeteana Alba în oraşul de jos, vis-a-vis de Biblioteca Judeteana Alba, in spatele Tribunalului Alba, Judecatoriei Alba Iulia, Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, in apropiere de Adminstraţia Finanţelor Publice Municipale Alba Iulia, Prefectura Judeţului Alba, Curtea de Apel Alba Iulia, Parchetul de pe Langa Curtea de Apel Alba Iulia, DIICOT Alba Iulia, Hotelul Transilvania, Hotelul Parc si Direcţia de Venituri a Primariei Alba Iulia)

 

 

 

Tel:  (+4)0744 770540
         (+4)0358 112067
Fax: (+4)0358 112067
E-mail: vasileluhajr@yahoo.com

BIROUL NOTARIAL INDIVIDUAL LUHA VASILE
Str. Trandafirilor, nr.17, ap.1, Alba Iulia