Informatii utile
Colaboratori
Producator ulei vegetal pur
Carmita Classic
Avocat definitiv
Gherman Amalia - Maria
Traduceri autorizate
Dogeanu Adriana
Despre noi

 

     Biroul notarial Luha Vasile vă oferă o gamă întreagă de servicii prevăzute de lege, de înaltă calitate datorită profesionalismului, a promptitudinii ÅŸi a confidenÅ£ialităţii care ne recomandă.

 

     Scopul nostru este de a vă acorda consultanţă juridică precum ÅŸi întreaga disponibilitate în rezolvarea problemelor juridice pe care le întimpinaÅ£i. Notarul are obligativitatea să verifice legalitatea ÅŸi corectitudinea actului încheiat prin voinÅ£a părÅ£ilor, scutindu-vă de consecinÅ£ele încheierii unui act cu încălcarea legii ÅŸi care nu-ÅŸi poate produce efectele dorite de părÅ£i.

 
     Actul autentificat de notarul public lichidă are putere de titlu executoriu la data exigibilităţii acesteia. În lipsa actului original, titlul executoriu îl poate constitui duplicatul sau copia legalizată de pe exemplarul din arhiva notarului public. Investirea acestui titlu executoriu cu formula executorie în conformitate cu prevederile codului de procedură civilă asigură satisfacerea rapidă a creanÅ£ei creditorului scutindu-l de un posibil proces lung ÅŸi costisitor.

 

     „Activitatea notarială asigură persoanelor fizice ÅŸi juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum ÅŸi exerciÅ£iul drepturilor ÅŸi ocrotirea intereselor, în conformitate cu legea. Notarul public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public ÅŸi are statutul unei funcÅ£ii autonome. Actul îndeplinit de notarul public, purtând sigiliul ÅŸi semnătura acestuia, este de autoritate publică ÅŸi are forÅ£a probantă prevăzută de lege. Activitatea notarială se înfăptuieÅŸte în mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire de rasă, de naÅ£ionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială."

(extras din Legea nr.36/1995)

 

     Biroul Individual Notarial Luha Vasile ÅŸi Biroul de Mediator Luha Vasile îÅŸi desfăşoară activitate în Alba Iulia, str. Trandafirilor, nr. 17, ap.1, judetul Alba (vis-à-vis de Biblioteca Judeteana Alba în oraÅŸul de jos, vis-a-vis de Biblioteca Judeteana Alba, in spatele Tribunalului Alba, Judecatoriei Alba Iulia, Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, in apropiere de AdminstraÅ£ia FinanÅ£elor Publice Municipale Alba Iulia, Prefectura JudeÅ£ului Alba, Curtea de Apel Alba Iulia, Parchetul de pe Langa Curtea de Apel Alba Iulia, DIICOT Alba Iulia, Hotelul Transilvania, Hotelul Parc si DirecÅ£ia de Venituri a Primariei Alba Iulia)

 

 

Tel:  (+4)0744 770540
         (+4)0358 112067
Fax: (+4)0358 112067
E-mail: vasileluhajr@yahoo.com

BIROUL NOTARIAL INDIVIDUAL LUHA VASILE
Str. Trandafirilor, nr.17, ap.1, Alba Iulia